Zapraszamy uczniów do udziału w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny 2014"

Zgłaszanie uczestników do konkursu odbywa się drogą elektroniczną do 20 stycznia 2014 r.

Szczegóły na stronie http://www.kangur-mat.pl

Opłata za udział w konkursie wynosi 8 zł od uczestnika i może być wnoszona przez osoby prywatne, firmy, Rady Rodziców, instytucje i urzędy wspierające działalność oświatową.